Waldheim* za decu tokom školskog raspusta/odmora

Školski raspust znaci vreme za Waldheim!

Svake godine preko 8.500 dece učestvuje u ovom programu grada Štuttgarta koji se odvija na 29 lokacija.

Ova odmarališta su uglavnom locirana na periferiji grada i zato daju deci idealne uslove za zabavan i zanimljiv odmor u prirodnom okruženju. Ponude su prilagođene za decu uzrasta od 3 do 14 godina. Waldheim sezona je uglavnom tokom letnjeg raspusta mada određene organizacije nude Waldheim-e i tokom drugih, kraćih školskih odmora.

Program u Waldheim-u traje od oko 8:00 do 18:00 časova bez mogućnosti noćenja (neki Waldheim-i traju od ponedeljka do subote, u tom slučaju, dan se u subotu završava u 13 časova). Dan započinje ujutro sa zajedničkim doručkom, a onda je vreme za igre, sportske, muzičke i kreativne aktivnosti, različite aktivnosti u šumi i izlete u okolini. Za različite aktivnosti deca su podeljena u grupe koje odgovaraju njihovom uzrastu. Ponude u grupama dopunjuju grupne ponude kao što su proslave, sportske ponude, nastupi ili posete/proslave za roditelje. Dan se završava sa večerom.

Svaki dan se planiraju raznovrsne aktivnosti izmedju kojih su obavezne, fiksne pauze. Grupe nadgledaju mentori, koji prethodno moraju da prođu stručnu obuku kao i test prve pomoći. Deca dobijaju svaki dan 4 obroka koji su, u mnogim objektima, pripremljeni direktno u kuhinji. Posebni zahtevi u ishrani koji počivaju na religiji i kulturi drugih nacija se uzimaju u obzir i pokušava im se izaći u susret ukoliko je to moguće. U ponudi je takodje i vegetarijanska hrana. Odmor u Waldheimu u Štutgartu je veoma popularan kod dece i potražnja je velika. Zbog toga je poželjno registrovati decu ranije. Više o registraciji možete saznati direktno na pojedinačnim ponudama/ kod pojedinačnih organizacija.

O mogućnostima popusta raspitajte se direktno kod radnika organizacija za čiju se ponudu interesujete.

*Waldheim (Wald- Šuma, Heim-Dom predstavlja komplekse odmarališta koji se nalaze u prirodi i nude deci i odraslima različite rekreativne i druge ponude)